Състояние на съоръженията

Лифтове

  лифт състояние
Кабина долна
Железен мост
Коларски път
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато лифт
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влеk Чалин
Църна Могила

Писти

номер трудност писта състояние
1   Банско
2   Бъндерица
3   Плато 1
4   Балканиада
5   Шилигарник 1
6   Тодорка
7   Стара писта
8   Юлен
9   Томба
10   Шилигарник 2
11   Плато 2
12   Стражите
14   Църна могила
15   Чалин валог 2
16   Чалин валог 1
17   Ски път 1
18   Ски път 2

Лифтове

  лифт състояние
Кабинков лифт
Ситняково експрес
Ястребец експрес
Маркуджик 2
Шестседалкова въжена линия мартинови бараки експрес
Ситняково
Маркуджик 1
Маркуджик 3
Маркуджик 0
Рила
Иглика
Ротата

Писти

номер трудност писта състояние
1   Рила
2   Иглика
3   Ротата
4   Ситняково 1
5   Ситняково 2
6   Ситняково 3
7   Ситняковски път
8   Мартинови бараки 1
9   Червено знаме
10   Мартинови бараки 2
11   Мартинови бараки 3
12   Мартинови бараки 4
13   Харамия
14   Фонфон
15   Ястребец 1
16   Попангелов
17   Ястребец 3
18   Сухар
19   Маркуджик 1
20   Маркуджик 2-А
21   Маркуджик 2-Б
22   Маркуджик 3
23   Мусаленска пътека
24   Сноу парк Бороспорт
26   Детски парк Борокидс

Лифтове

  лифт състояние
Кабинков лифт
Лалето 1
Лалето 2
Романски
Черни връх
Помагалски
Заека
Алеко
Платото
Учебна
Меча поляна
Драгалевски
Ветровала
Ветровала Бейби влек

Писти

номер трудност писта състояние
1   Лалето 1
2   Лалето 2
3   Лалето 3
4   Черни връх
5   Синя писта
6   Стената
7   Диагонала 1
8   Диагонала 2
9   Козирката на Боби
10   Зелена писта
11   Ски път Лалето
12   Синя писта - учебна
13   Меча поляна
14   Писта за ски бягане - 3 км.
15   Ветровала