Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 5.9 °C 14.6 km/h 50 cm
Platoto 8.1 °C 13.6 km/h 10 cm
Shiligarnika 9.5 °C 0.8 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 10.0 °C 2.9 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 11.2 °C 2.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 12.2 °C 0.5 km/h 0 cm
Bansko 13.5 °C 1.3 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 10.5 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 6.2 °C 17.28 km/h 0 cm
Yastrebets 7.6 °C 3.6 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 6.4 °C 9.36 km/h 10 cm
Markudjik 5.9 °C 12.96 km/h 20 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 9.3 °C 2.5 km/h
Vitoshko Lale 10.7 °C 0.7 km/h