Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -5.3 °C 0 cm
Platoto -1.9 °C 14.0 km/h 0 cm
Shiligarnika 1.3 °C 3.0 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 2.8 °C 7.1 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 2.4 °C 6.1 km/h 0 cm
Chalin Valog 1.4 °C 5.2 km/h 0 cm
Bansko 3.7 °C 5.3 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 12.2 °C 0.0 km/h 65 cm
Sitnyakovo -0.9 °C 9.36 km/h 70 cm
Yastrebets -2.0 °C 53.28 km/h 85 cm
Markudjik Ski Center -4.2 °C 43.2 km/h 95 cm
Markudjik -5.7 °C 41.04 km/h 95 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -0.4 °C 19.3 km/h
Vitoshko Lale -1.2 °C 2.2 km/h