Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -6.9 °C 5.0 km/h 120 cm
Platoto -4.2 °C 3.7 km/h 105 cm
Shiligarnika 0.0 °C 6.5 km/h 60 cm
Bunderishka polyana 2.3 °C 4.9 km/h 50 cm
Chalin Valog 2 2.1 °C 1.8 km/h 20 cm
Chalin Valog 5.5 °C 4.5 km/h 20 cm
Bansko 7.4 °C 6.1 km/h 15 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 3.0 °C 0.0 km/h 130 cm
Sitnyakovo -1.9 °C 3.96 km/h 140 cm
Yastrebets -5.4 °C 14.4 km/h 145 cm
Markudjik Ski Center -6.9 °C 13.32 km/h 150 cm
Markudjik -7.4 °C 18.72 km/h 150 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -2.9 °C 3.0 km/h 60 cm
Vitoshko Lale 0.8 °C 6.3 km/h 40 cm