Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -10.1 °C 55.9 km/h 120 cm
Platoto -5.9 °C 32.9 km/h 100 cm
Shiligarnika -1.3 °C 16.4 km/h 70 cm
Bunderishka polyana -1.2 °C 13.4 km/h 60 cm
Chalin Valog 2 -1.3 °C 6.1 km/h 5 cm
Chalin Valog 1.2 °C 11.3 km/h 15 cm
Bansko 3.3 °C 8.2 km/h 10 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 0.5 °C 0.0 km/h 70 cm
Sitnyakovo -4.1 °C 13.32 km/h 75 cm
Yastrebets -7.3 °C 57.6 km/h 85 cm
Markudjik Ski Center -9.2 °C 59.76 km/h 40 cm
Markudjik -9.3 °C 21.24 km/h 40 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -5.2 °C 26.4 km/h 35 cm
Vitoshko Lale -0.7 °C 8.6 km/h 25 cm