Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 16.6 °C 10.1 km/h 0 cm
Platoto 18.9 °C 9.1 km/h 0 cm
Shiligarnika 23.8 °C 10.4 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 25.0 °C 4.1 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 26.2 °C 0.9 km/h 0 cm
Chalin Valog 30.0 °C 4.5 km/h 0 cm
Bansko 30.8 °C 5.0 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 24.0 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 8.6 °C 22.32 km/h 0 cm
Yastrebets 18.1 °C 18.72 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 11.9 °C 11.88 km/h 0 cm
Markudjik 18.0 °C 15.84 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 18.7 °C 5.0 km/h
Vitoshko Lale 23.8 °C 14.0 km/h