Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 4.1 °C 16.3 km/h 0 cm
Platoto 6.8 °C 9.7 km/h 0 cm
Shiligarnika 10.6 °C 1.2 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 11.5 °C 3.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 13.1 °C 0.7 km/h 0 cm
Chalin Valog 13.8 °C 2.9 km/h 0 cm
Bansko 16.3 °C 11.0 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 14.3 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 12.2 °C 15.12 km/h 0 cm
Yastrebets 7.9 °C 27.36 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 5.7 °C 34.2 km/h 0 cm
Markudjik 4.5 °C 46.44 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 9.1 °C 7.5 km/h
Vitoshko Lale 11.8 °C 3.6 km/h