Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 14.0 °C 7.6 km/h 50 cm
Platoto 17.0 °C 20.3 km/h 10 cm
Shiligarnika 21.8 °C 6.8 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 22.9 °C 8.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 23.7 °C 10.8 km/h 0 cm
Chalin Valog 26.5 °C 3.8 km/h 0 cm
Bansko 27.2 °C 7.6 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 22.8 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 8.6 °C 22.32 km/h 0 cm
Yastrebets 15.3 °C 8.64 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 14.7 °C 23.04 km/h 0 cm
Markudjik 16.2 °C 22.32 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 17.2 °C 2.6 km/h
Vitoshko Lale 20.2 °C 2.2 km/h