Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 5.7 °C 22.6 km/h 120 cm
Platoto 8.8 °C 22.4 km/h 100 cm
Shiligarnika 12.7 °C 6.5 km/h 60 cm
Bunderishka polyana 13.3 °C 14.2 km/h 40 cm
Chalin Valog 2 13.4 °C 4.7 km/h 0 cm
Chalin Valog 13.3 °C 5.2 km/h 0 cm
Bansko 16.7 °C 1.9 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 13.8 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 11.3 °C 5.04 km/h 0 cm
Yastrebets 9.1 °C 16.92 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 6.7 °C 22.32 km/h 0 cm
Markudjik 5.4 °C 6.84 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 11.0 °C 11.9 km/h
Vitoshko Lale 10.8 °C 2.9 km/h