Bansko

Lift conditions

Kabinkov lift
Most
Kolarski
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 1.9 °C 8.2 km/h 80 cm
Platoto 4.6 °C 31.2 km/h 60 cm
Shiligarnika 4.1 °C 5.5 km/h 15 cm
Bunderishka polyana 4.8 °C 1.0 km/h 10 cm
Chalin Valog 2 5.4 °C 1.8 km/h 0 cm
Chalin Valog 7.0 °C 3.8 km/h 0 cm
Bansko 8.4 °C 6.7 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 5.7 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 4.8 °C 20.52 km/h 0 cm
Yastrebets 5.8 °C 47.16 km/h 15 cm
Markudjik Ski Center 3.1 °C 61.92 km/h 30 cm
Markudjik 1.3 °C 81.36 km/h 30 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Cherni vryh
Pomagalski
Zaeka
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 5.3 °C 5.8 km/h
Vitoshko Lale 7.8 °C 9.4 km/h