Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -5.0 °C 34.7 km/h 255 cm
Platoto -0.6 °C 13.4 km/h 220 cm
Shiligarnika 4.8 °C 13.5 km/h 165 cm
Bunderishka polyana 4.5 °C 18.7 km/h 150 cm
Chalin Valog 2 6.1 °C 4.0 km/h 30 cm
Chalin Valog 8.2 °C 5.4 km/h 0 cm
Bansko 12.0 °C 7.9 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 3.3 °C 0.0 km/h 60 cm
Sitnyakovo 2.7 °C 6.84 km/h 70 cm
Yastrebets -3.2 °C 5.76 km/h 110 cm
Markudjik Ski Center -4.9 °C 2.52 km/h 220 cm
Markudjik -6.0 °C 30.6 km/h 220 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

Significant avalanche risk

Station      
Aleko -0.9 °C 24.0 km/h
Vitoshko Lale 3.9 °C 6.1 km/h