Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -4.0 °C 10.3 km/h 100 cm
Platoto -2.2 °C 31.3 km/h 90 cm
Shiligarnika 1.4 °C 6.1 km/h 60 cm
Bunderishka polyana 2.4 °C 2.8 km/h 50 cm
Chalin Valog 2 1.8 °C 2.9 km/h 30 cm
Chalin Valog 2.9 °C 1.7 km/h 15 cm
Bansko 4.6 °C 1.8 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 5.5 °C 0.0 km/h 70 cm
Sitnyakovo 2.8 °C 7.2 km/h 70 cm
Yastrebets -0.2 °C 50.76 km/h 85 cm
Markudjik Ski Center -2.4 °C 56.88 km/h 85 cm
Markudjik -4.0 °C 48.96 km/h 85 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 0.6 °C 54.5 km/h
Vitoshko Lale 2.8 °C 11.9 km/h