Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -6.8 °C 3.4 km/h 170 cm
Platoto -5.3 °C 9.1 km/h 140 cm
Shiligarnika -1.2 °C 100 cm
Bunderishka polyana -1.0 °C 95 cm
Chalin Valog 2 -0.9 °C 2.2 km/h 30 cm
Chalin Valog 3.4 °C 0.9 km/h 60 cm
Bansko 4.5 °C 3.6 km/h 30 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
-0.9 °C 0.0 km/h 120 cm
Sitnyakovo -2.5 °C 2.16 km/h 120 cm
Yastrebets -5.0 °C 21.24 km/h 140 cm
Markudjik -7.2 °C 35.28 km/h 280 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 2.4 °C 14.3 km/h 70 cm
Vitoshko Lale -2.8 °C 4.5 km/h 130 cm