Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 0.4 °C 14.2 km/h 80 cm
Platoto 0.5 °C 6.5 km/h 40 cm
Shiligarnika 0.0 °C 9.1 km/h 50 cm
Bunderishka polyana 1.5 °C 5.2 km/h 50 cm
Chalin Valog 0.5 °C 3.1 km/h 25 cm
Bansko 7.6 °C 1.6 km/h 15 cm
Chalin Valog (t)

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
-3.6 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 1.9 °C 22.68 km/h 0 cm
Yastrebets -6.7 °C 9.72 km/h 0 cm
Markudjik -7.6 °C 9.0 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 0.9 °C 6.3 km/h
Vitoshko Lale 0.3 °C 3.2 km/h