Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka -4.7 °C 20.6 km/h 130 cm
Platoto -2.5 °C 21.5 km/h 105 cm
Shiligarnika 2.0 °C 5.0 km/h 85 cm
Bunderishka polyana 3.4 °C 20.1 km/h 75 cm
Chalin Valog 2 4.4 °C 17.6 km/h 30 cm
Chalin Valog 7.3 °C 8.4 km/h 55 cm
Bansko 9.6 °C 23.9 km/h 30 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
5.8 °C 0.0 km/h 195 cm
Sitnyakovo 2.0 °C 16.92 km/h 195 cm
Yastrebets -0.7 °C 40.32 km/h 230 cm
Markudjik -4.6 °C 117.0 km/h 250 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -0.1 °C 20.1 km/h 70 cm
Vitoshko Lale 1.8 °C 30.6 km/h 130 cm