Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 7.7 °C 2.0 km/h 0 cm
Platoto 11.6 °C 7.7 km/h 0 cm
Shiligarnika 10.9 °C 6.5 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 12.6 °C 13.7 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 14.1 °C 7.9 km/h 30 cm
Chalin Valog 15.2 °C 2.5 km/h 0 cm
Bansko 13.5 °C 1.3 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
15.0 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 2.7 °C 2.16 km/h 0 cm
Yastrebets 12.0 °C 15.48 km/h 0 cm
Markudjik 8.2 °C 1.8 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 12.1 °C 3.7 km/h
Vitoshko Lale 9.6 °C 4.7 km/h