Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 3.5 °C 14.3 km/h 0 cm
Platoto 5.8 °C 7.8 km/h 0 cm
Shiligarnika 9.8 °C 3.3 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 9.6 °C 6.0 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 12.8 °C 10.1 km/h 30 cm
Chalin Valog 16.0 °C 1.8 km/h 0 cm
Bansko 18.3 °C 3.5 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
16.2 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 9.9 °C 6.12 km/h 0 cm
Yastrebets 6.8 °C 10.44 km/h 0 cm
Markudjik 4.4 °C 3.6 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 12.9 °C 2.5 km/h
Vitoshko Lale 14.8 °C 7.6 km/h