Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -3.1 °C 5.3 km/h 0 cm
Platoto 0.3 °C 3.5 km/h 0 cm
Shiligarnika 3.8 °C 1.1 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 4.6 °C 0.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 4.8 °C 1.8 km/h 30 cm
Chalin Valog 6.1 °C 0.4 km/h 0 cm
Bansko 7.5 °C 1.3 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
5.0 °C 0.0 km/h 120 cm
Sitnyakovo 1.8 °C 3.96 km/h 120 cm
Yastrebets -0.4 °C 12.24 km/h 140 cm
Markudjik -1.5 °C 5.76 km/h 280 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 9.2 °C 18.2 km/h 70 cm
Vitoshko Lale 2.4 °C 2.2 km/h 130 cm