Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -4.3 °C 0 cm
Platoto 0 cm
Shiligarnika -3.4 °C 2.9 km/h 0 cm
Bunderishka polyana -2.8 °C 2.5 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 -3.1 °C 6.5 km/h 30 cm
Chalin Valog -0.8 °C 1.0 km/h 0 cm
Bansko -1.1 °C 1.8 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
1.7 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo -0.5 °C 9.72 km/h 0 cm
Yastrebets -2.7 °C 16.92 km/h 0 cm
Markudjik -5.3 °C 5.76 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko -1.6 °C 6.5 km/h
Vitoshko Lale -7.6 °C 1.4 km/h