Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -5.1 °C 33.8 km/h 255 cm
Platoto -0.4 °C 13.4 km/h 220 cm
Shiligarnika 4.8 °C 11.4 km/h 165 cm
Bunderishka polyana 4.8 °C 22.0 km/h 150 cm
Chalin Valog 2 4.3 °C 1.4 km/h 30 cm
Chalin Valog 7.0 °C 2.6 km/h 0 cm
Bansko 9.0 °C 3.4 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 3.9 °C 0.0 km/h 60 cm
Sitnyakovo 1.6 °C 7.56 km/h 70 cm
Yastrebets -1.5 °C 24.48 km/h 110 cm
Markudjik Ski Center -4.0 °C 46.44 km/h 220 cm
Markudjik -5.3 °C 51.84 km/h 220 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

Significant avalanche risk

Station      
Aleko -1.1 °C 21.5 km/h
Vitoshko Lale 3.3 °C 3.2 km/h