Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka -2.3 °C 21.0 km/h 200 cm
Platoto 0.6 °C 13.1 km/h 180 cm
Shiligarnika 1.5 °C 8.6 km/h 160 cm
Bunderishka polyana 0.1 °C 9.3 km/h 140 cm
Chalin Valog 2 4.3 °C 1.4 km/h 30 cm
Chalin Valog 0.7 °C 3.6 km/h 80 cm
Bansko 3.3 °C 5.9 km/h 50 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center -8.2 °C 0.0 km/h 130 cm
Sitnyakovo -11.2 °C 2.16 km/h 130 cm
Yastrebets -13.7 °C 11.52 km/h 160 cm
Markudjik Ski Center -15.6 °C 16.2 km/h 190 cm
Markudjik -15.4 °C 10.8 km/h 190 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 0.5 °C 5.3 km/h
Vitoshko Lale -0.8 °C 5.4 km/h