Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 17.3 °C 4.2 km/h 0 cm
Platoto 18.7 °C 4.5 km/h 0 cm
Shiligarnika 22.0 °C 5.8 km/h 0 cm
Bunderishka polyana 21.6 °C 2.0 km/h 0 cm
Chalin Valog 2 23.1 °C 5.4 km/h 30 cm
Chalin Valog 25.6 °C 0.7 km/h 0 cm
Bansko 24.5 °C 2.9 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 26.1 °C 0.0 km/h 0 cm
Sitnyakovo 22.4 °C 8.28 km/h 0 cm
Yastrebets 18.6 °C 10.44 km/h 0 cm
Markudjik Ski Center 16.1 °C 12.96 km/h 0 cm
Markudjik 17.4 °C 13.68 km/h 0 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

Significant avalanche risk

Station      
Aleko 20.7 °C 7.7 km/h
Vitoshko Lale 23.0 °C 6.1 km/h