Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

Significant avalanche risk

Station      
Todorka 2.4 °C 22.2 km/h 255 cm
Platoto 6.5 °C 1.6 km/h 220 cm
Shiligarnika 10.8 °C 6.5 km/h 165 cm
Bunderishka polyana 11.5 °C 3.2 km/h 150 cm
Chalin Valog 2 11.7 °C 9.0 km/h 30 cm
Chalin Valog 15.1 °C 2.4 km/h 0 cm
Bansko 15.2 °C 9.6 km/h 0 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
Borovets Ski Center 12.4 °C 0.0 km/h 60 cm
Sitnyakovo 8.6 °C 5.04 km/h 70 cm
Yastrebets 4.7 °C 12.96 km/h 110 cm
Markudjik Ski Center 1.7 °C 28.08 km/h 220 cm
Markudjik 1.4 °C 9.36 km/h 220 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

Significant avalanche risk

Station      
Aleko 6.0 °C 8.4 km/h
Vitoshko Lale 9.0 °C 7.6 km/h