Bansko

Lift conditions

Kabina Dolna
Zhelezen most
Kolarski pyt
Bynderica 1
Bynderica 2
Shiligarnik
show more

No avalanche risk

Station      
Todorka 0.0 °C 9.9 km/h 80 cm
Platoto -0.3 °C 2.0 km/h 60 cm
Shiligarnika -0.3 °C 8.2 km/h 50 cm
Bunderishka polyana -0.7 °C 4.5 km/h 40 cm
Chalin Valog 2 2.5 °C 6.8 km/h 30 cm
Chalin Valog -3.7 °C 0.6 km/h 30 cm
Bansko -5.7 °C 1.7 km/h 20 cm

Borovets

Lift conditions

Gondola
Sitnyakovo express
Yastrebetz express
Markudjik 2
Six seat chair martinovi baraki express
Sitnyakovo
show more

 

Station      
0.6 °C 0.0 km/h 150 cm
Sitnyakovo 5.0 °C 2.16 km/h 150 cm
Yastrebets 3.1 °C 13.68 km/h 170 cm
Markudjik 0.7 °C 14.04 km/h 210 cm

Vitosha

Lift conditions

Kabinkov lift
Laleto 1
Laleto 2
Romanski
Cherni vryh
Pomagalski
show more

No avalanche risk

Station      
Aleko 3.6 °C 5.0 km/h 20 cm
Vitoshko Lale -2.5 °C 8.3 km/h 100 cm